MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. Een belangrijke taak van de MR is het bevorderen van openheid en onderling overleg in de school. De MR toetst regelmatig het beleid van de school en onderhoudt contacten met het saltobestuur, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Salto en andere ouders. De activiteiten van de MR zijn beschreven in het medezeggenschapsreglement en de onderwerpen die aan bod komen staan in het MR-jaarplan. De vergaderingen worden op school gehouden en zijn openbaar.

Ouderleden
Astrid van Deelen (moeder van Amélie en Malou)
Emine Akyildiz -Yildirim (moeder van Rauf en Serra)
Marieke Vinken (moeder van Colin, Finn en Youri)
Thijs van den Boom (vader van Stijn)

Teamleden
Lindie Gijsen (voorzitter) 
Aukje van den Hengel 
Laura Pauly
Yoni Swinkels
 
De notulen van de MR vergaderingen vindt u hieronder:
Bekijk hier de notulen van de MR vergadering van 05-02-2024
Bekijk hier de notulen van de MR vergadering van 11-12-2023
Bekijk hier de notulen van de MR vergadering van 25-09-2023
Bekijk hier de notulen van de MR vergadering van 26-06-2023
Bekijk hier de notulen van de MR vergadering van 27-03-2023
Bekijk hier de notulen van de MR vergadering van 06-02-2023