Informatie

SALTO-school De Klimboom in Eindhoven staat bekend als een school met een sfeer en cultuur waar de meeste kinderen en ouders zich prettig en welkom voelen. Op onze school is er veel aandacht voor het pedagogisch klimaat. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich fijn voelen op onze school. Dat is voor ons de basis van waaruit zowel kinderen als leerkrachten zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Daarnaast zijn we continu bezig om met het onderwijs aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen en de onderwijskwaliteit te waarborgen. We willen daarmee zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van het individuele kind en gaan daarbij altijd uit van het positieve.
De school staat ook bekend als een school waar het onderwijs van een voldoende niveau is. De onderwijsinspectie heeft dat weer vastgesteld tijdens haar laatste bezoek.

Missie & visie

We vinden het belangrijk dat:
- kinderen zich veilig voelen bij ons op school
- er gewerkt wordt aan een doorgaande lijn in het ontwikkelingsproces van kinderen, zodat ieder kind krijgt wat het   beste bij hem of haar past
- er evenwichtige aandacht is voor de verschillende ontwikkelingsgebieden bij kinderen, zodat kinderen breed  ontwikkeld en goed voorbereid op het vervolgonderwijs onze school verlaten
- er rekening gehouden wordt met de verschillen tussen kinderen en het onderwijs daar zoveel mogelijk op wordt   aangepast
- er in openheid en vertrouwen gecommuniceerd wordt
- iedereen handelt vanuit wederzijds respect, betrokkenheid en tolerantie  

Uit deze visie hebben we 5 kernwaarden gefilterd die wij op De Klimboom belangrijk vinden en van waaruit wij handelen: Betrokkenheid, Ontwikkeling, Communicatie, Afstemming en Veiligheid.
Onze missie daarbij is: Op naar de top!

Schooltijden 

Wij werken met een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven. De leerlingen hebben drie kwartier pauze tussen de middag waarin zij eten en buiten spelen. Op woensdag hebben ze een vrije middag.
Maandag 8.30 – 14.30 uur                      
Dinsdag 8.30 – 14.30 uur                      
Woensdag 8.30 – 12.30 uur                      
Donderdag 8.30 – 14.30 uur                      
Vrijdag 8.30 – 14.30 uur

​SALTO school

Met 20 basisscholen en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs is SALTO een grote speler in het Eindhovense onderwijsveld. Formeel staat ‘SALTO’ voor Stichting ALgemeen Toegankelijk Onderwijs, maar officieus voor: Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen. Dát is waar SALTO voor staat: kinderen stimuleren en gelijke kansen bieden om zich te ontplooien, ongeacht hun achtergrond, geslacht of geloof.

Bestuursbureau SALTO
Odysseuslaan 2
5631 JM Eindhoven
040-260 67 10
www.salto-eindhoven.nl
 

De Klimboom als opleidingsschool

We vinden het ook belangrijk om ruimte te bieden aan studenten die in de praktijk moeten leren. Zo blijven we werken met stagiaires van verschillende opleidingen, zoals de sport hogeschool, opleidingen tot onderwijsassistent en natuurlijk de opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Voor dat laatste worden wij ook officieel Opleidingsschool om studenten kwalitatief nog beter te begeleiden, maar ook in te kunnen zetten binnen onze school.
 

VVTO (vroeg vreemdentalenonderwijs)

Als basisschool zijn wij een paar jaar geleden begonnen met VVTO Engels (vroeg vreemdetalenonderwijs). De kinderen krijgen al vanaf groep 1 Engels op onze school. Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een vreemde taal leren, zonder dat de ontwikkeling van hun moedertaal daaronder lijdt. Kinderen die vroeg Engels leren, spreken de taal bovendien beter dan leeftijdsgenoten die laat beginnen. Daarnaast zijn kinderen voor hun zevende jaar veel taalgevoeliger. Met vroeg vreemdetalenonderwijs kunnen we daar maximaal gebruik van maken.