MR: vacatures oudergeleding

Eindhoven,  11 – 09 – 2019
 
 
Beste ouders/verzorgers,
 
Onze school kent een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad (MR). Ouders en leerkrachten praten hierin mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op Saltoschool de Klimboom.
De MR onderhoudt contacten met de ouders en met het SALTO-bestuur (via de GMR).
Een goede vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten in de MR is erg belangrijk. Onze MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Zij zijn lid voor een periode van twee schooljaren.
 
Conform de procedure zijn er twee ouders waarvan de termijnen verstreken zijn en zij hebben aangegeven afscheid te nemen van de MR. Eén ouder is verhuisd waardoor ook hij afscheid heeft genomen van de MR. Eén ouder heeft aangegeven verkiesbaar te zijn. Wij zijn dus op zoek naar drie nieuwe ouders, om onze MR te versterken.
 
De MR vergaderingen worden op de maandagavonden op school gehouden en zijn voor alle ouders en teamleden toegankelijk als toehoorders. Dit schooljaar zijn de vergaderingen nog op: 28 oktober, 9 december, 27 januari, 23 maart, 25 mei en 22 juni van 20.00 tot 21:30 uur.
 
Indien u interesse heeft om MR-lid te worden voor de oudergeleding dan willen wij u vragen om voor maandag 23 september een mailtje te sturen aan Sanne Liebregts, de voorzitter van de MR. Haar emailadres is s.liebregts@bs-klimboom.nl.
 
Met vriendelijke groeten,
 
De MR leden
 
Lindie Gijsen                                      Inge van Rijswijk
Petra Nooijen                                     vacature
Sanne Liebregts                                 vacature
Vacature                                            vacature

Delen: