School ondersteuningsprofiel (SOP)

SALTO-school De Klimboom Eindhoven

In het school ondersteuningsprofiel staat beschreven aan welke onderwijsbehoeften wij kunnen voldoen. Dus: wat kunnen wij als school de kinderen bieden, maar ook wat wij niet kunnen bieden.

Download document

Delen: